Steve Marreyt – CISWHITEMALE

CISWHITEMALE gedichten – €10
oplage van 50 exemplaren

bestellen?  steve . marreyt at gmail . com

CISWHITEMALE bestaat uit drie cycli
Opsommingen is een fragmentarisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid om nog betekenis te geven in het Antropoceen.
Last van tarmac thematiseert de erotiek van de (provincie)stad in relatie tot haar clichés en tradities.
Niets is weinig meer dan iets.

Doorheen de drie afdelingen loopt het onvermogen om een antwoord te vinden op het actuele gendervraagstuk. Het vitalistische gevoel dat aan de basis ligt van deze gedichten wordt systematisch de kop ingedrukt.

vormgeving Fru Pintér https://kru.design/fru-pinter/

risoprint cover: Topo Copy